Indlæg

Data leak prevention for Danish social security numbers (regular expression)

I've created a regular expression to prevent leaking Danish social security numbers via e-mails.

I use this filter in my SPAM filter/SMTP (outgoing and incoming) server (SpamTitan) and it will match both 123456-7890 and 1234567890:

(\W|^)[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9](-| |)[0-9][0-9][0-9][0-9](\W|$)

Delete files older than with PowerShell

I run this script on a Windows server to delete files older than X days. The files are backup files from a LINUX/Ubuntu server.

Adjust mouse sensitivity in Ubuntu 17.04

1) Create script.

I created the script in my home folder. Insert your own user name instead:

sudo nano /home/allan/mouseSensitivity.sh

Script containing (220 is max sensitivity):

echo -n 220 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/sensitivity

2) Make file executable:

sudo chmod +x /home/allan/mouseSensitivity.sh

3) Make script run at reboot.

First edit crontab:

sudo crontab -e

and make script run at reboot:

@reboot /home/allan/mouseSensitivity.sh

Make Firefox read certificates from Windows certificate store

I recently activated SSL inspection on user computers. I installed a certificate from the supplier to use, but Firefox did not read this certificate. Google Chrome and Internet Explorer worked fine. To make this work, force Firefox to read certificates from Windows store by changing settings in Firefox. Firefox will read .js files when starting.

Create a new file containing:


- and save with extension .js. E.g. Firefox_settings_securityEnterpriseRootEnabled.js.

Use Windows to distribute this file to all computers to both 32 and 64 bit folder:
C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref
&
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\defaults\pref

Get list of all SIP addresses on Exchange in searchable view

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object -ExpandProperty EmailAddresses | Where-Object {$_ -imatch "SIP" } | Select-Object ProxyAddressString | Out-GridView

or to view in comma separated file:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object -ExpandProperty EmailAddresses | Where-Object {$_ -imatch "SIP" } | Select-Object ProxyAddressString | Export-Csv [PATH TO FILE HERE]

Nokia 6, Oister og MMS

Billede
Oister kunne ikke hjælpe mig med opsætningen af min Nokia 6 og MMS, så jeg fandt selv ud af det. Nu kan du se hvordan her:

Start med "Indstillinger" -> "Mere" -> "Mobilnetværk" -> "Adgangspunkter". Vælg "Oister MMS" og ret den til som nedenstående. Husk at vælge "Gem" i menuen til sidst. Genstart er ikke nødvendigt.