Indlæg

Viser indlæg fra september, 2013

Opret automatisk computere og brugere i ny OU i Active Directory Users and Computers

Hvis du allerede kender den fulde sti til den OU, du vil have nyoprettede objekter i, så spring til punkt 4. 1) Start "Active Directory Users and Computers", under "Vis" vælg "Advanced Features" 2) Find den OU, som nye computere og/eller brugere skal oprettes i, højre klik og vælg "Attribute Editor" 3) Dobbeltklik på "distinguishedName", markér og gem i cache/clip board 4) Start en kommandoprompt i admin mode og gå til C:\Windows\System32\ 5) For at ændre OU for nyoprettede computere i domænet skriv: redircmp "OU=Computers,OU=OU level 2,OU=OU level 1,DC=int,DC=myDomain,DC=dk" 6) For at ændre OU for nyoprettede brugere i domænet skriv: redirusr "OU=Users,OU=OU level 2,OU=OU level 1,DC=int,DC=myDomain,DC=dk"